skip to Main Content

 

Vlada FBiH je usvojila informaciju o odobrenim transferima za poljoprivredu u skladu s Programom utroška sredstava „Poticaj za poljoprivredu” u 2015. godini. Ukupna vrijednost programa iznosila je 65.800.000 KM, od čega je realiziovano 65.151.173,61 KM ili 99,01 posto, a korisnici su bili poljoprivredni proizvođači, zadruge, udruženja i institucije.

Program je realizovan u saradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima i poljoprivrednim inspekcijama, poljoprivrednim zavodima u Sarajevu i Mostaru, Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Federalnim ministarstvom finansija.

U 2015. godini ukupno je odobreno 82.507 zahtjeva za novčane poticaje, od čega je 3.653 za biljnu proizvodnju, 78.796 za animalnu proizvodnju, 18 zahtjeva za ostale potpore, a 40 u ponovljenim postupcima po žalbama i sudskim presudama.

U skladu sa Zakonom o novčanim poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, na jednom su mjestu prikazani svi poticaji na federalnom i kantonalnim nivoima, pa je ukupan iznos sredstava utrošen za ove namjene u Federaciji BiH lani iznosio 80.435.956,23 KM.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je poduzimalo mjere za osiguranje nadzora i kontrole namjenskog utroška sredstava za poticaje i usko je sarađivalo s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, dostavljajući inspekciji spiskove za kontrole. U 2015. godini intenziviran je broj kontrola od strane nadležnih kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Nakon današnje rasprave, zaključeno je da će u maju ove godine biti održana tematska sjednica Vlade Federacije BiH posvećena stanju u poljoprivredi.

 

Back To Top