skip to Main Content

Positiv Graf

 

Vlada FBiH juče je usvojila Izvještaj o radu Porezne uprave u prošloj i Program rada za 2016. godinu.

Prošlu godinu obilježile su pojačane aktivnosti Porezne uprave u svim segmentima rada, posebno inspekcijskom nadzoru poreznih obveznika s visokim stepenom rizika, kontroli i naplati doprinosa, uspostavljanju efikasnog sistema dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obaveza, sankcionisanju svih onih koji ne izvršavaju svoje obaveze u skladu sa zakonom i prinudnoj naplati dužnih javnih prihoda koji su u nadležnosti Porezne uprave.

Od 1. januara do 31. decembra 2015. godine Porezna uprava je ostvarila ukupnu naplatu javnih prihoda u iznosu od 4.104.714.020 KM, što je za 8,12 posto ili 308.165.430 KM više nego u 2014. godini. Od toga direktni porezi su naplaćeni u iznosu od 1.258.669.724 KM, što je više za 22,47 posto ili 230.961.880 KM, a doprinosi u iznosu od 2.843.375.750 KM, što je takođe više za 2,74 posto ili 75.842.275 KM od naplate ostvarene u 2014. godini.

Ukupan iznos direktnih poreza i doprinosa je 4.102.045.474 KM, što je više za 8,08 posto ili za 306.804.155 KM nego u istom periodu prošle godine.

Izvršeno je 9.209 inspekcijskih kontrola i doneseno 4.550 rješenja o dodatno utvrđenim poreznim obavezama, što je rezultiralo povećanjem iznosa dodatnih obaveza u inspekcijskom nadzoru, u odnosu na prethodnu godinu za 132 posto. Zbog utvrđenih nepravilnosti ovlašteni službenici su izdali ukupno 9.183 prekršajna naloga po osnovu kojih je naplaćeno 5.792.285 KM.

U oblasti prinudne naplate izdato je 29.857 rješenja kojim su pokrenute zakonom propisane mjere prinudne naplate. Prinudnim putem naplaćeno je ukupno 119.716.965 KM. Zaključeno je 710 sporazuma o odgođenom plaćanju i plaćanju duga na rate, po osnovu kojih je naplaćeno 14.431.141894 KM. Izvršena je prodaja imovine u 642 slučajeva u vrijednosti od 1.717.865 KM i proglašena nelikvidnost u iznosu od 2.392.245 KM.

U poreznim ispostavama kantonalnih poreznih ureda u 2015. godini, u skladu sa poreznim zakonima zaprimljeno je 1.801.980 poreznih i drugih prijava, koje su zahtijevale kontrolu i obradu u cilju utvrđivanja tačnih poreznih obaveza. Primjenom Zakona o registraciji, kontroli i naplati doprinosa uneseno je 351.138 prijava/odjava i izvršena razmjena podataka sa vanbudžetskim fondovima.

 

Back To Top