skip to Main Content
Zgrada Ferk

 

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK juče je održala redovitu sjednicu  na kojoj su doneseni zaključci u vezi s postupcima donošenja Mrežnih pravila distribucije po prijedlozima dva javna elektroprivredna poduzeća.

Zaključci sadrže izmjene i dopune koje moraju izvršiti elektroprivredna poduzeća u svojim prijedlozima Mrežnih pravila, kao rok do kojega je potrebno FERK-u dostaviti korigirane materijale, peiopćewno je iz FERK-a.

Podnositeljima zahtjeva SOLAR-ENERGY d.o.o. Čapljina i EKO-ELEKTRON d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje izdane su dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije. Predmetne dozvole izdaju se na razdoblje od pet godina. Podnositelju zahtjeva ASCOM d.o.o. Tešanj izdana je Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE na razdoblje 12 godina. Dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvola II. reda izdana je PROENERGY d.o.o. Sarajevo, i to s rokom valjanosti dozvole do 24.2.2020. godine.

Iz sektora naftnog gospodarstva, donesena su rješenja za podnositelje zahtjeva: TURBO-PROM d.o.o. Novi Travnik, Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om, PROMING d.o.o. Bugojno, Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om i za ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a. Predmetne dozvole izdaju se na razdoblje valjanosti pet godina.

Na sjednici je odlučeno i kako će se u postupak opće rasprave uputiti Nacrt dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda podnositelja zahtjeva EZPADA d.o.o. Mostar, rok do kojeg zainteresirana javnost može podnositi komentare na nacrt je 7.11.2016. do 12 sati, a rasprava o nacrtu dozvole će se održati u prostorijama FERK-a 4.11.2016. godine u 9 sati.

U postupak opće rasprave prikupljanjem pisanih komentara uputit će se i Nacrt dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om podnositelja zahtjeva PROMING d.o.o. Bugojno, s rokom za podnošenje komentara do 2.11.2016. godine do 12 sati.

Tekstovi nacrta dozvola koji su u postupku opće rasprave mogu se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili preuzeti na web stranici FERK-a.

Zainteresirana javnost se detaljnije može informirati o rokovima za podnošenje pisanih komentara, preko web stranice FERK-a www.ferk.ba.

S obzirom na potpunost podnesenih zahtjeva, i to za izdavanje: dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvola I. reda za dva javna elektroprivredna poduzeća, dozvola za rad za proizvodnju električne energije za podnositelje zahtjeva TG-GRANIT d.o.o. Prozor-Rama i SENDO d.o.o. Sarajevo, kao i zahtjeva za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva ENERGONOVA d.d. Sarajevo, odlučeno je kako zainteresirane osobe svoje pisane komentare i zahtjeve za stjecanje statusa umješača podnose se do 2.11.2016. godine do 12 sati.

Razmatrajući podnesenu žalbu na rješenje koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Centar, Novi Travnik članovi FERK-a su donijeli rješenja kojim se predmet vraća na ponovni postupak.

 

Izvor:FENA

Back To Top