skip to Main Content

 

Ovom događaju prisustvuju kantonalni ministri nadležni za poljoprivredu, kao i službenici resornih kantonalnih ministarstava, zavoda i 79 općina Federacije koji izravno rade na obradi poticaja u poljoprivredi. Prezentaciju softverskog rješenja će održati predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji i tehničku podršku firme KING-ICT Zagreb.

Realizacija poticaja za poljoprivredu u Federaciji BiH vrši se na osnovu Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Programa utroška sredstava i podzakonskih akata za svaki pojedini model podrške. Sektor za poljoprivredna plaćanja u Ministarstvu, zajedno s kantonalnim ministarstvima i općinskim uredima za poljoprivredu, vrši obradu svih zahtjeva za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji.

Kako bi bio moderniziran cjelokupni proces i objedinjeni postojeći informacijski sistemi u Ministarstvu, ovim softverskim rješenjem bit će uspostavljen novi informacioni sistem koji će osigurati:

  • transparentnost, učinkovitost, ekspeditivnosti u obradi poljoprivrednih poticaja,
  • kompjuterizaciju svih operacija i cjelokupnog procesa obrade poticaja u kojem učestvuju Federalno ministarstvo, resorna kantonalna ministarstva i 79 općina Federacije,
  • razvoj fleksibilnog, inovativnog i višefunkcionalnog sistema otvorenog i prilagodljivog za buduće nadogradnje i integracije,

objedinjavanje i integriranje već postojećih informacijskih sistema u Federalnom ministarstvu, posebno registra poljoprivrednih gospodarstava i klijenata u kojem je do sada registrirano više od 60.000 poljoprivrednih gospodarstava u 79 općina Federacije.

Back To Top