skip to Main Content

Cigarete FDS E1409158004851

Iz Fabrike duhana Sarajevo dali su informaciju o tome šta sve utiče na formiranje visine maloprodajnih cijena duhanskih proizvoda, u kojoj se kaže:

„Stupanjem na snagu Zakona o akcizama BiH u julu 2009. godine došlo je do značajnog povećanja maloprodajnih cijena duhanskih proizvoda. I tada smo a i danas tvrdimo da nije bilo potrebe za tako drastičnim povećanjem stopa poreza u kratkom vremenskom periodu uvažavajući tešku ekonomsku situaciju u BiH i realan pad kupovne moći potrošača.

Kao društveno odgovorna kompanija koja je uvijek u prvi plan stavljala interese svojih cijenjenih kupaca, uvijek smo vodili računa da u potpunosti ispoštujemo zakonske odredbe u pogledu visine poreza, a da istovremeno ponudimo kupcima kvalitetan proizvod po što je moguće povoljnijoj cijeni.“

Kako bi detaljnije upoznali javnost o strukturi maloprodajne cijene duhanskih proizvoda, u Fabrici duhana Sarajevo uradili su infografiku, koja jasno pokazuje da porez na proizvode (akciza i PDV) najznačajnije učestvuje u maloprodajoj cijeni proizvoda, i da kod cigareta iznosi 88%, a kod rezanih duhana više od 84%.

FDS info

Kako se navodi u saopštenju ovim daju jasniju sliku o tome šta sve utiče na formiranje visine maloprodajnih cijena duhanskih proizvoda i nadaju se da će eliminisati tendenciozne informacije i mišljenje da su proizvođači duhanskih prerađevina “krivci” za visoke cijene istih.

(Izvor: Poslovne novine)

Back To Top