skip to Main Content

 

Uprava za indirektno oprezivanje (UIO) BiH je u februaru ove godine, po odbitku povrata PDV-a, naplatila 412,8 miliona KM indirektnih poreza, što je za 4,3 posto više nego u istom mjesecu 2015. – preliminarni su podaci navedeni u biltenu Odjela za makroekonomsku analizu UIO.

Na nivou prva dva mjeseca ostvaren je rast bruto naplate prihoda od indirektnih poreza od 2,1 posto.

Zbog smanjenih isplata povrata PDV-a, neto kumulativna naplata je u konačnici porasla za 30,5 miliona KM ili za 3,9 posto u odnosu na isti period 2015.

Najveći doprinos efektima kod neto naplate je dao prikupljeni PDV-a i to od 22,9 miliona KM.

Iz Odjela za makroekonomsku analizu preciziraju da je, nakon pada i bruto i neto naplate u decembru 2015. početak ove godine donio snažan uzlet neto prihoda od PDV-a, kao posljedice kumulativnog pozitivnog efekta pada povrata PDV-a i rasta bruto naplate.

Pozitivni efekti smanjenja povrata u februaru od 11,3 posto umanjeni su zbog pada bruto naplate od 1,7 posto, te je neto naplata PDV-a u februaru rasla po stopi od 1,7 posto.

U prva dva mjeseca 2016. naplata prihoda od akciza je bila na nivou naplate u istom periodu prethodne godine.

Povećanje akciza na cigarete od 1. januara ove godine očekivano je rezultiralo padom potrošnje cigareta.

Također, prema podacima UIO, broj izdatih markica za cigarete u januaru je bio manji za 13,9 posto, a u februaru čak 21,1 posto.

I povećanje specifične akcize nije uspjelo kompenzirati pad potrošnje cigareta, te je za dva mjeseca naplaćeno 2,2 posto prihoda od akciza manje nego lani.

Prihodi od akciza na derivate su rasli po umjerenoj stopi od 2,7 posto, što je i očekivano, s obzirom na visoku statističku osnovicu za poređenje i rast cijena derivata na tržištu.

U prva dva mjeseca 2016. zabilježen je snažni rast prihoda od akciza na pivo (+12,4 posto), a pad prihoda je zabilježen kod akciza na alkohol i alkoholna pića (-13,4 posto) i akciza na bezalkoholna pića (-5,2 posto).

Back To Top