skip to Main Content

TE Kakanj

 

Obrađivač projektne studije izvodljivosti projekta toplovoda iz TE Kakanj je u januaru 2016. predao fazni središnji izvještaj studije koji je Elektroprivreda BiH revidirala i prihvatila, potvrđeno je Feni iz te kompanije.

U toku je izrada nacrta studije koji treba biti završen do 19. marta 2016., a u okviru ove finalne faze izrade radi se tehničko-tehnološka i tehno-ekonomska optimizacija sistema daljinskog grijanja područja do Sarajeva, i samog Sarajeva, iz TE Kakanj.

Također, u nacrtu studije će biti predočeni finalni ekonomsko-finansijski pokazateklji projekta s analizom osjetljivosti, okolinska analiza te analiza rizika.

Po predaji nacrta studije, Elektroprivreda BiH će organizirati reviziju studije, u koju će biti uključeni priznati stručnjaci iz ove oblasti. Usklađivanjem s revizijom bit će dobijena finalna studija (rok 18. maj 2016.), koja će biti podloga za daljnje odluke u vezi eventualnog pokretanja i načina realizacije projekta toplovoda.

Iz Elektroprivrede BiH su precizirali da bi snaga sistema daljinskog grijanja područja do/i Sarajeva iz TE Kakanj, po preferabilnom projektnom rješenju, iznosila oko 300 MW termičkih baznog opterećenja, s tim što bi se aktiviranjem po potrebi nekih od postojećih kotlovnica, koje bi bile u rezervi, pokrivala i vršna opterećenja, “tako da bi u piku sistem mogao pokriti 487 MW termičkih”.

Osim grada Kaknja, toplinskom energijom iz TE Kakanj bili bi snabdijeveni bazni dijelovi konzuma u općinama Visoko, Breza, Ilijaš, te dijelovi Sarajeva: Vogošća, Zetra, Novi grad, Ilidža, dijelovi Dobrinje, Novo Sarajevo, kao i određeni javni objekti u Općini Centar.

Spajanjem svih predviđenih dijelova konzuma, toplina iz TE Kakanj bi došla do gotovo 40.000 domaćinstava. Zajedno s dijelovima konzuma koji ostaju na postojećim kotlovnicama Toplana, novi sistem daljinskog grijanja bi pokrivao značajno veći broj domaćinstava.

Iz Elektroprivrede navode da je u ovom momentu nezahvalno govoriti o godini puštanja toplovoda u pogon ukoliko projekt bude odobren, s obzirom na to da će dinamika realizacije u mnogome zavisiti od podrške relevantnih institucija na svim nivoima vlasti.

Finalna projektna studija bit će prezentirana javnosti i svim nadležnim institucijama, kada će biti predočeni i uvjeti za realizaciju, kao i moguća dinamika realizacije i puštanje u funkciju ako bi svi uvjeti bili ispoštovani sa svih relevantnih instanci.

 

 

 

Izvor: FENA

Back To Top