skip to Main Content

41021

 

Prva privatna termoelektrana u BiH – TE Stanari od danas ima dozvolu za probni rad.

Energy Financig Team (EFT) iz Londona je vlasnik TE Stanari, instalisane snage 300 MW, a izvođač radova je „Dongfang Electric Corporation“ iz Kine.

Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a Srebrenka Golić je, nakon što uručila dozvolu za probni rad i privremenu upotrebu, rekla da se time potvrđuje da su svi radovi izvedeni u skladu s planskom, projektnom i tehničkom dokumentacijom i da su ispoštovane sve mjere zaštite životne sredine u skladu sa direktivama EU.

Najavila je da će po isteku privremene, ukoliko ne bude nedostataka, biti izdata i trajna dozvola za rad TE Stanari.

U projekat ponovnog pokretanja Rudnika lignita u Stanarima i izgradnje moderne termoelektrane, EFT je uložio oko 560 miliona eura.

Golić je precizirala da je kompanija EFT od 2005. godine, od kada posluje u RS-u, na račun javnih prihoda budžeta RS-a i Općine Stanari uplatila više od 100 miliona KM, a kvartalno će na ime koncesionih nadokanada izdvajati 1,5 miliona KM.

Kada je riječ o zaštiti životne sredine, resorna ministrica tvrdi da je u TE Stanari primijenjena tehnologija „koja je jedinstvena u širem okruženju i koja garantuje da će uticaji na životnu sredinu biti minimalni, a emisije zagađujućih gasova u graničnim vrijednostima propisanim EU direktivama“.

Predsjednik EFT grupe Vuk Hamović je ponovio da će TE Stanari od iduće sedmice raditi u punom kapacitetu, ali da će do izdavanja konačne upotrebne dozvole uslijediti svakodnevna testiranja.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top