skip to Main Content
UPFBiH: Izmjenama I Dopunama Pet Zakona Do Lakšeg Poslovanja U FBiH

UPFBiH: Izmjenama i dopunama pet zakona do lakšeg poslovanja u FBiH

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine predstavilo je na današnjoj konferenciji za medije izmjene i dopune pet zakona čije bi usvajanje doprinijelo poboljšanju poslovnog ambijenta u FBiH. Izmjene i dopune pet zakona dostavljene su Parlamentu Federacije BiH, a poslodavci  očekuju…

Dualnim Obrazovanjem Do Uspješnijeg Lokalnog Razvoja

Dualnim obrazovanjem do uspješnijeg lokalnog razvoja

Direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Pandurević potpisao je, juče,  u ime UPFBiH ugovor o realizaciji projekta „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" sa predstavnicima Međunarodne organizacije rada. Projekt „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i…

Back To Top