skip to Main Content
PUFBiH: Poziv Računovođama U FBiH

PUFBiH: Poziv računovođama u FBiH

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća certificirane računovođe da je do predaje finansijskih izvještaja ostalo još 10 dana i da su dužni prilikom sastavljanja i podnošenja računovodstvenih iskaza pravnih osoba, postupati u skladu sa odredbama člana 37. Zakona o računovodstvu i…

Rok Za Otpis Zateznih Kamata 5. Maj

Rok za otpis zateznih kamata 5. maj

Porezna uprava Federacije BiH poziva obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31.12.2016. godine, da do 5. maja 2019. godine iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene…

PUFBiH: U 326 Kontrola Zapečaćena 43 Objekta

PUFBiH: U 326 kontrola zapečaćena 43 objekta

Porezna uprava Federacije BiH (PUFBiH) je na području 55 općina izvršila 326 inspekcijskih nadzora kojim su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, djelatnost proizvodnje i prodaje hljeba i peciva,  industrijsku djelatnost i djelatnost priređivanja igara na sreću…

Porezna Uprava FBiH – Obaveze Po Osnovu PIO Ne Zastarijevaju

Porezna uprava FBiH – Obaveze po osnovu PIO ne zastarijevaju

Porezna uprava Federacije BiH (PUFBiH) bez učešća Vlade FBiH i ostalih osnivača poreznih dužnika ne može sama riješiti višegodišnji problem u vezi dugovanja po osnovu poreza i doprinosa, jer im ti isti osnivači, po izjavama poreznih obveznika – dužnika, duguju…

Back To Top