skip to Main Content

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća certificirane računovođe da je do predaje finansijskih izvještaja ostalo još 10 dana i da su dužni prilikom sastavljanja i podnošenja računovodstvenih iskaza pravnih osoba, postupati u skladu sa odredbama člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH.

Odredbama člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH je propisano da finansijski izvještaji pravne osobe moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovođe koji nosi naziv „certificirani računovođa“ njegovo ime i prezime, kao i broj važeće licence, izuzev za certificirane računovođe koji obavljaju računovodstvene poslove za interne potrebe preduzeća.

Finansijski izvještaji moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, upisane u sudski registar, koji podnosi izvještaj i ovjereni pečatom pravne osobe, podnosioca.

Na osnovu informacija kojima raspolaže Porezna uprava Federacije BiH, u 2018. godini, Finansijsko-informatičkoj agenciji dostavljen je značajan broj finansijskih izvještaja koji nisu potpisani od strane certificiranih računovođa, s važećom licencom ili su potpisani od strane necertificiranih računovođa.

Porezna uprava Federacije BiH poziva certificirane računovođe da za 2019. godinu prilikom obavljanja poslova za koje su ovlašteni Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, ne potpisuju računovodstvene iskaze, ukoliko ne posjeduju važeću licencu.

Pozivamo i necertificirane računovođe i privredna društva da postupaju u skladu s važećim zakonima, uz napomenu da je Zakonom za pravne osobe koje ne otklone nepravilnosti po rješenju Porezne uprave propisana novčana kazna od 5.000 do 15.000 KM i za odgovorne osobe u pravnim osobama novčana kazna od 500 KM do 3.000 KM.

Također, molimo porezne obveznike da prilikom sačinjavanja, odnosno potpisivanja i ovjeravanja svojih finansijskih izvještaja za 2019. godinu ne angažuju necertificirane računovođe i nelicencirane certificirane računovođe, izuzimajući certificirane računovođe koji obavljaju računovodstvene poslove za interne potrebe preduzeća i ostalih pravnih osoba.

U narednom periodu, aktivnosti Porezne uprave Federacije BiH će biti usmjerene na kontrolu računovođa koji potpisuju finansijske izvještaje, a koji prema evidencijama Porezne uprave Federacije BiH, nisu regulisali svoj radno-pravni status, saopćeno je iz ove uprave.

Back To Top