skip to Main Content
UNDP I EU Podrška Smanjenju Rizika Od Katastrofa U Bosni I Hercegovini

UNDP i EU podrška smanjenju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini

Danas je u Bijeljini Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u sklopu novog dvogodišnjeg regionalnog projekta “Izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj Evropi – akciona mreža” (SEE URBAN), kojeg zajednički finansiraju Evropska unija i UNDP, održao prvi sastanak sa partnerima u Bosni…

Back To Top