skip to Main Content
U BiH Krajem Jula Registrirano 520.065 Nezaposlenih

U BiH krajem jula registrirano 520.065 nezaposlenih

  Po podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na dan 31. jula ove godine u Bosni i Hercegovini je bilo 520.065 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je veći za 2.031…

Pregled Stanja Tržišta Rada Na Dan 31.5.2016. Godine

Pregled stanja tržišta rada na dan 31.5.2016. godine

  Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.05.2016. godine na evidencijama je prijavljeno 518.857 nezaposlenih lica, što u odnosu na 30.04.2016. godine predstavlja smanjenje za 5.204 lica ili 0,99%. Od ukupnog broja lica koja traže…

Back To Top