skip to Main Content

ObdanisteV

 

Nakon što je 2015. godine objavio istraživanje pod naslovom „Društvena uloga JU Predškolski odgoj i
obrazovanje Zenica“ u kojem su izloženi rezultati istraživanja o poslovanju vrtića na području općine
Zenica , Centar za poslovnu afirmaciju („CPA“) uradio je i kompletnu analizu subvencioniranja javnih
predškolskih ustanova u FBIH.

Prema ovim istraživanjima 76% općina u FBiH nudi javne usluge predškolskog odgoja i obrazovanja,
dok se 24% općina oslanja isključivo na privatni sektor za usluge ove vrste.
Bitno je napomenuti da je na području FBiH, prosječna subvencija po vrtiću za razmatrani period od
tri godine iznosi minimalno 422.427,40 KM, a kako tvrde iz „CPA“ čak 14 općina plaća preko 200 KM
mjesečne subvencije po djetetu koje boravi u njihovom vrtiću.

„Od 60 općina za koje smo našli podatke o postojanju državnih vrtića, njih pet plaća manje od 50 KM
mjesečne subvencije po djetetu. Četiri općine plaćaju između 50 – 100 KM, 14 općina plaća između
100 – 150 KM, 18 općina plaća između 150 – 200 KM, a čak 14 općina plaća preko 200 KM mjesečne
subvencije po djetetu koje boravi u njihovim vrtićima. Za pet općina nismo mogli naći podatke o
subvencioniranju vrtića. Na području FBiH, prosječna subvencija po vrtiću za razmatrani period od 3
godine iznosi minimalno 422.427,40 KM“, kazali su iz CPA.

U izdavanju na državne vrtiće prednjači Unsko‐sanski kanton koji u svim općinama po jednom
djetetu daje subvencije u iznosu višem od 30% prosječne neto plaće općina kantona.

Kada je u pitanju procjena kvaliteta rada ovih ustanova objektivna mjerila kvalitativnog uspjeha rada
ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja nisu implementirana, tako da se trenutno za procjenu
kvaliteta rada predškolskih ustanova može osloniti samo na subjektivno ocjenjivanje od strane
roditelja.

Back To Top