skip to Main Content

Diagram

 

Na dan 29.02.2016. u Bosni i Hercegovini je bilo 536.684 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 2.414 osoba ili 0,45%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 276.642 ili 51,55% su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 2.132 osobe (0,55%), u Republici Srpskoj za 293 osobe (0,22%), dok se u Brčko distriktu BiH povećala za 11 osoba (0,09%).

U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 29.02.2016. godine:

NKV radnika je 142.674 ili 26,60%,

PKV 9.397 ili 1,80%,

KV 181.543 ili 33,80%,

VKV 2.851 ili 0,50%,

NSS 1.469 ili 0,30%,

SSS 148.050 ili 27,60%,

VŠS 7.559 ili 1,40% i

VSS 43.141 ili 8,0%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 33,83%, te radnici sa SSS 27,59%.

U februaru je ukupno 16.032 osobe brisano sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 9.357 osoba.

Istovremeno je za 6.070 osobu prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.864 nova radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u januaru 2016. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 717.929, a od toga 296.749 žena. U odnosu na decembar 2015. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim licima se povećao za 0,3%, a broj zaposlenih žena se takođe povećao za 0,4%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za januar 2016. godine iznosila je 42,9% i u odnosu na decembar 2015. godine ostala je nepromijenjena.

Back To Top