skip to Main Content

Zaposljavanje

 

Na dan 30.06.2016. u Bosni i Hercegovini je bilo 518.034 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 823 osobe ili 0,16%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 271.254 ili 52,36% su žene.

Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 170 osoba (0,05%), dok se smanjila u Republici Srpskoj za 938 osoba (0,70%), i u Brčko distriktu BiH za 55 osoba (0,48%).

U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.06.2016. godine:

 

NKV radnika je 139.656 ili 26,96%,

PKV 9.033 ili 1,74%,

KV 172.990 ili 33,39%,

VKV 2.703 ili 0,52%,

NSS 1.419 ili 0,27%,

SSS 143.908 ili 27,78%,

VŠS 7.240 ili 1,40% i

VSS 41.085 ili 7,93%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 33,39%, te radnici sa SSS 27,78%.

U junu je ukupno 18.397 osoba brisano sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 11.990 osoba.

Istovremeno je za 8.219 osobu prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 7.185 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u maju 2016. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 724.833, a od toga 299.586 žena. U odnosu na april 2016. godine broj zaposlenih lica se povećao za 0,1%, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,1%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za maj 2016. godine iznosila je 41,7% i u odnosu na april 2016. godine smanjila se za 0,3 postotna poena.

 

Back To Top