skip to Main Content

CT Halilovići

 

Grupacija špeditera-logističara pri Udruženju poslodavaca FBiH već duže vremena nailazi na problem carinjenja roba na terminalu u Halilovićima, tako da je odlučila da o ovom problemu upozna Upravu za indirektno oporezivanje BiH, te Vladu Federacije BiH.

– Problem u carinskoj ispostavi Halilovići nastao je uvođenjem programa Asycuda World. Na carinskom terminalu Halilovići CI Sarajevo na prijemu dokumenata rade samo tri zaposlenika carinske ispostave. Zbog manjka carinskih radnika dolazi do zastoja kod obrade predanih carinskih deklaracija, iako je radno vrijeme ispostave od 8 do 20 sati kamioni čekaju od dva do tri dana da bi završili carinjene robe. Zbog velikog priliva kamiona – povećanog obima posla na carinskoj ispostavi Halilovići, mišljenja smo da bi trebalo povećati broj carinskih radnika na prijemu, kako bi se izbjegli ovi problemi kod prijema deklaracija – navela je u saopćenju predsjednica ove grupacije Fadila Poplata.

Zatražila je da se nešto hitno poduzme jer ovakvi zastoji negativno utječu na tokove roba njihovih klijenata, a špediteri, transporteri i uvoznici su materijalno oštećeni tako dugim čekanjem na carinjenje robe na terminalu. Zadržavanje robe na carinskom terminalu, kako je dodala, proizvodi ogromne troškove, koje na kraju plaćaju uvoznici, odnosno građani.

– Stoga vas molimo da iznađete način da se predane deklaracije završe u toku dana, da kamioni ne ostaju duže od toga – navela je Poplata.

Ističe da špediteri daju rok za promjenu stanja do 18. maja te u slučaju da ovaj problem ne bude riješen razmišljaju o zaustavljanju kompletnog rada u carinskoj ispostavi Halilovići.

Grupacija špeditera/logističara je shodno Statutu Udruženja poslodavaca u FBiH oblik dobrovoljnog udruživanja članova Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, a čija je osnovna djelatnost međunarodna špedicija i logistika, koja, između ostalog, obuhvata: carinsko posredovanje, međunarodni transport robe, unutrašnji transport (distribucija) robe, međunarodni i unutrašnji poštanski i express transport, međunarodne selidbe, skladištenje robe i logističke operacije.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top