skip to Main Content

Nedim Alihodzic Direktor Sparkasse Bank (Large)

 

Sparkasse bank u ponudi ima novu kreditnu liniju iz sredstava EU/EBRD-a za mala i srednja preduzeća, a za finansiranje investicija radi usklađivanja s EU standardima iz oblasti zaštite okoliša, zdravlja i zaštite na radu, te sigurnosti i kvaliteta proizvoda.

Uz kredit može biti odobren i grant do 15 posto od ukupne investicije, koji bi bio isplaćen po okončanju projekta i verifikaciji konsultanata EU/EBRD-a.

Svrha kreditne linije je povećanje  sposobnosti  malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini u pristupu i suočavanju s konkurencijom na tržištu Evropske unije.

Krediti su namijenjeni preduzećima koja prema EU standardima spadaju u mikro, mali i srednji biznis te imaju maksimalno 249 uposlenih i 50 miliona eura godišnjeg prometa. Maksimalan iznos pojedinačnih kredita može biti milion eura, uz rok otplate od minimum 18 mjeseci.

Za kredit mogu aplicirati preduzeća koja su registrovana i primarno posluju u BiH, nisu u većinskom vlasništvu javnog sektora i djeluju nezavisno. Cijena kredita će biti formirana po individualnim uvjetima preduzeća i procjeni kvalitete projekata, a u skladu s aktuelnim tržišnim cijenama.

Detalji o uslovima EBRD-a o prihvatljivosti projekata i preduzeća za tu kreditnu liniju dostupni su na www.sparkasse.ba, saopćeno je iz Sparkasse bank.

Back To Top