skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je  Zakon o državnoj službi Kantona Sarajevo kojim se, pored ostalog, ukida kategorija rukovodećih državnih službenika, što je  inovativno rješenje u BiH.

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić, kao predlagač, je rekao da je cilj ovog zakona izgradnja profesionalnog sistema državne službe koji je depolitiziran.

Tim se zakonom uređuje i kategorija određenih službenika u javnoj upravi koji nisu državni službenici, ali se ipak njihov status uređuje zakonom, a to su rukovodioci samostalnih uprava, samostalnih upravnih organizacija, kao i onih u sastavu organa državne službe.

Iz tog razloga, odredbama, raniji rukovodeći državni službenici dobijaju status državnih službenika, što znači da se određene odredbe zakona mogu primjenjivati i na njih, te da su posebno interesantne one koje se tiču njihovog raspoređivanja na druge pozicije, pa time i unapređivanje i degradiranje unutar službe.

Također se zakonom zadržavaju principi zakonitosti, profesionalnosti, nepristranosti i političke neovisnosti, zadržano jedinstvo državne službe u Federaciji BiH, ista načela i principi, što su pravila koja je propisala Evropska unija, i u skladu je s Reformskom agendom i Akcionim planom.

Ministar Nenadić je u izjavi za medije pojasnio i to da se primjenom zakona omogućava rukovodiocu da kroz interni premještaj i disciplinske mjere utiče na raspored državnih službenika u olakšanoj formi i dodao je da se putem negativnih ocjena, internog premještaja i disciplinskih mjera može uticati na strukturu državne službe, a pri tome sačuvati profesionalnost i raditi na nadogradnji.

Zakonom su, kako je obrazloženo, zadovoljeni različiti interesi a predstojeće promjene nikome neće uskratiti prava, budući da su „prava državnih službenika u potpunosti sačuvana u odnosu na kolektivne ugovore“.

Predstavnici međunarodnog i nevladinog sektora, kao i Centri civilnih inicijativa ocijenili su ovaj zakon kao vrlo dobar.

Back To Top