skip to Main Content

Parlament Bih 620×330

 

Na sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) primljena je k znanju Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – decembar 2015. godine.

Prihvaćen je i Godišnji konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2015. godinu.

Također, primljena je k znanju Informacija institucija BiH o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz izvještaja o obavljenim revizijama učinka o temama: „Energetska efikasnost u institucijama BiH“, „Izdaci za sudske sporove“ i „Uspostavljanje javnih unutrašnjih kontrola u institucijama BiH (PIFC)“.

Usvojen je zaključak kojim se od navedenih institucija BiH zahtijeva da u cjelini, bez odgađanja realizuju preporuke Kancelarije za reviziju institucija BiH povodom naprijed navedenih revizija učinka.

Usvojen je i zaključak kojim Komisija za finansije i budžet Doma naroda traži od institucija BiH koje nisu postupile prema zaključcima Doma naroda PSBiH, a u vezi s izvještajima o revizijama učinka: „Energetska efikasnost u institucijama BiH“ i „Uspostavljanje javnih unutrašnjih finansijskih kontrola u institucijama BiH“, da do 10. septembra 2016. godine informišu Komisiju za finansije i budžet Doma naroda PSBiH, putem Kancelarije za reviziju institucija BiH, o realizaciji predmetnih zaključaka, a koji se odnose na planirane i preduzete aktivnosti povodom navedenih revizija učinka.

Usvojen je i zaključak kojim se institucijama BiH nalaže da Informaciju dostave u tabelarnom prikazu na način da jasno naznače: naziv preporuke iz izvještaja, planirane i preduzete aktivnosti na realizaciji preporuke, nosioce aktivnosti, rokove za realizaciju i stepen realizacije (realizovano, djelomično realizovano, realizacija u toku, nije realizovano – u kom je slučaju potrebno navesti jasne razloge zbog čega nije realizovano).

Zaključeno je i da Kancelarija za reviziju institucija BiH, po isteku roka iz prethodnog zaključka, dostavi Komisiji cjelovitu informaciju o provođenju tog zaključka, saopćio je Sektor za odnose s javnošću PSBiH.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top