skip to Main Content

Timthumb

 

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Transparency International u BiH (TIBiH) pozdravljaju osnovne principe sadržane u konačnom Prijedlogu zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo.

Imajući u vidu izrazito negativne trendove u pogledu reformiranja državne službe na drugim nivoima u BiH, navedeni zakon, iako sadrži nekoliko spornih i nedorečenih odredbi, predstavlja blagi napredak u smislu profesionalizacije i depolitizacije državne službe, saopćeno je iz Pres-službe Transparency International u BiH.

S tim u vezi, CCI i TIBiH posebno naglašavaju važnost odredbi koje se tiču: jasnog razgraničavanja državne službe od političkih funkcija, izbora najbolje rangiranih kandidata za prijem u državnu službu, tj. izbor po listi, a ne s liste kandidata (što je zahtjev iz Reformske agende) te ograničavanje mandata rukovodilaca uprava i upravnih organizacija, a koji neće biti vezan za mandat organa koji ga imenuje.

CCI i TIBiH apeliraju na zakonodavca da prilikom usvajanja zakona ne naruši prethodno spomenute suštinske odredbe, te da se nakon usvajanja Zakona donesu odgovarajuća podzakonska akta koja će dodatno ojačati principe depolitizacije i transparentnosti zapošljavanja u državnu službu.

Ističu da će aktivno pratiti izradu podzakonskih propisa (kao i eventualnih dodatnih izmjena zakona) kako se ni na koji način ne bi derogirali kvalitet i namjera odredbi zakona.

 

Izvor:FENA

Back To Top