skip to Main Content

Adnan Smailbegović

Udruženje poslodavaca FBiH započelo je pregovore o granskom kolektivnom ugovoru za djelatnost tekstilne, kožarsko prerađivačke, gumarske i industrije obuće u FBiH.

Na sastanku održanom prošle sedmice dogovreno je formiranje pregovaračkih timova te usaglašen i potpisan protkol za vođenje pregovora o granskom kolektivnom ugovoru. Zahvaljujući navednim aktivnostima, poslodavci i sindikat već su usaglasili jedan dio pitanja koje reguliše granski kolektivni ugovor te dogovorili intenzivan rad na nastavku pregovora.

„Fokus pregovora UPFBiH u ovom momentu je definiranje plaće i naknada plaće, trajanje godišnjeg odmora duže od dvadeset dana, radno vrijeme i druga pitanja koja su od interesa sindikatu i poslodavcu,“ rekao je predsjednik UPFBiH, Adnan Smailbegović

Također planirano je da pregovori vezano za sve granske kolektivne Ugovore budu završeni do kraja jula 2016. godine.

Kako kažu iz Udruženja, u narednom periodu radiće na zakonima koji će poboljšati poslovni ambijenti te stvoriti atraktivniju klimu za investitore.

Back To Top