skip to Main Content

Senad Redžić

NLB Banka d.d. Sarajevo posluje u sklopu NLB Grupe koja je, osim u Bosni i Hercegovini, prisutna i u Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Sve članice su u protekloj godini poslovale profitabilno i svojim rezultatima poslovanja NLB Grupa je još jednom potvrdila da je sposobna da ostvari pozitivne rezultate na stabilan i održiv način. Postignuti rezultati su iznad planiranih, a još su značajniji s obzirom na izuzetno zahtjevno makroekonomsko okruženje i konkurenciju na bankarskom tržištu. O rezultatima NLB Banke u protekloj godini i planovima za ovu godinu, razgovarali smo sa Senadom Redžićem, direktorom NLB Banke.

Razgovarala: Alena Ahmetspahić – Fočo

Da li ste zadovoljni ostvarenim rezultatima NLB Banke?

-Moram istaći da je NLB Banka d.d. Sarajevo, kao značajan segment NLB Grupe, ostvarila zavidan rezultat. Banka je rasla u svim segmentima poslovanja, kako u segmentu fizičkih tako i pravnih lica. Dobit nakon poreza iznosi 7,7 miliona KM i veća je od prošlogodišnje za 2,5 miliona KM ili 47%. Bilansna suma na dan 31. 12. 2015. godine iznosi 937,5 miliona KM i veća je u odnosu na kraj 2014. godine za 27,4 miliona KM ili 3%. Kontinuiranim unapređenjem kvaliteta i asortimana usluga, uz vrlo povoljne uslove koje nudimo našim klijentima, ostvarujemo stalan pozitivan rast.

Kakav je tržišni položaj NLB Banke d.d. Sarajevo u bankarskom sektoru Federacije BiH?

-Po visini bilansne sume sa 30. 9. 2015. godine Banka je poboljšala svoju poziciju i nalazi se na 6. mjestu u bankarskom sektoru FBiH. Prema iznosu ukupnih depozita i kredita Banka je također na 6. mjestu. Krajem trećeg kvartala 2015. godine Banka je ostvarila veću dobit nego u istom periodu 2014. godine za 74% i zadržala je 5. mjesto po veličini dobiti u bankarskom sektoru FBiH.

Da li NLB Banka prati svjetske trendove uvođenja savremenih i modernih tehnologija?

– Za sve nas je imperativ ići u korak sa vremenom i svojim klijentima pružiti mogućnost korištenja najsavremenijih tehnologija. Tu, u prvom redu, mislim na elektronsko bankarstvo, mobilno bankarstvo i mobilne aplikacije, zatim mogućnost plaćanja beskontaktnom tehnologijom i dr. Jedan od temelja modernog bankarstva upravo i jeste dostupnost različitih, prilagodljivih i cjenovno konkurentnih bankovnih usluga, uz upotrebu najnovijih tehnoloških rješenja. Tako se mi prilagođavamo životnom stilu naših klijenata i nudimo im rješenja kroz moderne opcije koje štede vrijeme i novac. Svakodnevno nam se povećava broj korisnika koji obavljaju svoje bankarske usluge elektronskim putem, a ključ je u jednostavnosti, jer klikom miša korisnici mogu pregledati stanje i promet na računima, plaćati svoje obaveze preko uplatnica, prenositi sredstva među računima, bez napuštanja svog radnog mjesta ili kuće.

Da li je moguće ponuditi preduzećima, privrednicima iz BiH  bankarske usluge po povoljnim cijenama?

– Kreditni asortiman NLB Banke je upravo i kreiran prema potrebama pravnih lica, tako da pruža potporu cjelokupnom poslovanju privrednih subjekata, počev od prevazilaženja problema sa likvidnošću, nabavke repromaterijala, finansiranja proizvodnje i prodaje, izvoza, nabavke opreme, do investicionog ulaganja u proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta. A mi, u NLB Banci, smo jako dobro svjesni s kakvim brojnim izazovima se suočava naša privreda, sa stagnacijom ekonomskog rasta, te sve izražajnijom nelikvidnošću u poslovanju, što uzrokuje otežanu naplatu potraživanja. Kompanije se sve teže odlučuju da investiraju u modernizaciju svoje opreme, a moderno poslovanje je jedan od preduslova za uspješno poslovanje i konkurentnost na tržištu. U ovakvoj situaciji trudimo se da analiziramo poslovanje privrednika, kako bismo im ponudili adekvatne bankarske usluge i povoljne kreditne linije. Na taj način i doprinosimo jačanju podrške u realizaciji različitih poslovnih aranžmana.

Evidentno je posljednjih godina da nema značajnijih povećanja kapitalnih ulaganja, tako da bh. ekonomija nažalost ni nema izražen trend rasta investicijskih aktivnosti. Klijenti se zbog proširenja poslovnih aktivnosti, te izraženog trenda smanjenja kamatnih stopa sve više odlučuju na individualne investicije.

Po Vašem mišljenju, koji su privredni sektori najaktivniji i gdje se odražava najjača privredna aktivnost?

-Sasvim je evidentno da posljednjih godina nema značajnijih povećanja kapitalnih ulaganja, tako da bosanskohercegovačka ekonomija nažalost ni nema izražen trend rasta investicijskih aktivnosti. S druge strane, klijenti se zbog proširenja poslovnih aktivnosti, te izraženog trenda smanjenja kamatnih stopa sve više odlučuju na individualne investicije. U proteklom periodu investicije su bile najizraženije u sektorima: metaloprerade, proizvodnje i obrade plastike, drvne industrije, prehrambene industrije, trgovine, dio građevine vezan za infrastrukturne projekte i dr. Dodatni potencijal je u jakom energetskom sektoru, preradi drveta, poljoprivredi i turizmu. Najveći rast po nekim pokazateljima ostvaren je u izvozu i nadamo se da će upravo izvoz biti pokretač ukupne privrede i u ovoj godini.

Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) i NLB Banka d.d. Sarajevo potvrdili su svoje partnerstvo, kako bi poboljšali pristup stambenom kreditiranju za domaćinstva u BiH, ovim novim kreditom od 5 miliona eura, obezbjeđenim od EFSE. Recite nam više o tome?

Već godinama uspješno sarađujemo s EFSE-om u cilju pružanja najboljih kreditnih linija za mikro, mala i srednja preduzeća, te stanovništvo. Novi kredit s EFSE-om naglašava snagu naše saradnje, kao i činjenicu da dijelimo iste ciljeve u pružanju podrške ekonomiji naše zemlje. Ponosni smo da možemo ponuditi stambene kredite s fiksnom kamatom koji garantuju dugoročnu stabilnost u otplati. Posebno bih naglasio da je to jako bitno i prihvatljivo domaćinstvima s nižim primanjima i mlađoj populaciji stanovništva. NLB Banka je jedna od rijetkih banaka u zemlji koja nudi fiksnu kamatnu stopu na stambene kredite, a koji su sve više u potražnji. Dugoročni stambeni kredit s rokom do 10 godina će omogućiti svim građanima da investiraju u vlastiti stambeni prostor po povoljnim uslovima.

Kako ocjenjujete rad Agencije za bankarstvo BiH?

-Mnogi će se složiti da je bankarski sektor jedan od najuređenijih sektora u državi, čemu u najvećoj mjeri doprinosi upravo rad regulatora, Agencije za bankarstvo FBiH. To se najviše ogleda kroz postupak donošenja brojnih odluka regulatora, kojim se uvode savremeni standardi u bankarski sektor, čime se isti kontinuirano razvija i jača. Stalnim nadzorom i kontrolama nad načinom rada i poslovanja banaka, te unificiranim setom pravila obavezujućim za sve banke koje posluju na teritoriji FBiH, regulator na izvjestan način doprinosi da povjerenje građana i pravnih lica u usluge koje banke nude bude na vrlo visokom nivou. Naša iskustva su vrlo pozitivna, i moram naglasiti da je regulator na sve zahtjeve Banke, u zavisnosti od njihove prirode, odgovorao u najkraćem roku, što je veoma značajno za redovno poslovanje Banke.

Back To Top