skip to Main Content

 

Na prošlosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 5.770.024,74 KM, kroz 163 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 12.507,14 KM što predstavlja 0,22% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 17.094,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,60 KM, čime je ostvaren pad od -1,96% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 8.286,06 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,70 KM, čime je ostvaren pad od -0,39% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 3.130.860,89 KM, što predstavlja 54,26% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 4,5% 03/03/23 kojima se trgovalo u vrijednosti od 2.950.000,00 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 14.706,15 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,77 KM, čime je ostvaren pad od -9,94% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju prijavljeno je je 5 blok poslova sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 2.560.494,60 KM.

Back To Top