skip to Main Content

 

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 33.108,51 KM što predstavlja 0,12% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 315.969,58 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,48 KM, čime je ostvaren pad od -0,67% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 24.789,37 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,73 KM, čime je ostvaren pad od -1,65% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 3.259.960,40 KM, što predstavlja 11,45% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 4,5% 03/03/23 kojima se trgovalo u vrijednosti od 3.000.000,00 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Duvan a.d. Bijeljina, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 7.486,50 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,30 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključeno je 5 REPO poslova sa hartijama od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6, Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 16.832,76 KM.

Na aukciji trezorskih zapisa ostvaren je promet u vrijednosti od 24.814.400,00 KM.

Back To Top