skip to Main Content

Sberbank BH je 2015. godinu završila sa više od 6,2 miliona KM neto dobiti, što je porast od 34% u odnosu na 2014. godinu. Banka je ostvarila rast po svim ključnim parametrima znatno iznad tržišnog prosjeka. Ostvaren je rast aktive od 9,4%, te ukupnih kredita od 8,7%. U segmentu depozita banka je ostvarila rast od gotovo 30%.

“Mnogo smo uložili u unaprjeđenje poslovanja, kroz razvoj proizvoda i kvalitetu usluga kako bi zadovoljili stvarne želje naših klijenata. Ostvareni rezultati su jasan pokazatelj visokog nivoa njihovog povjerenja u upravljanje bankom”, istakao je Edin Karabeg, direktor Sberbank BH. “Naši klijenti nas percipiraju kao snažnog i pouzdanog partnera, što je pristup koji kontinuirano razvijamo u poslovnoj saradnji sa klijentima”, naglasio je Karabeg.

Sberbank BH je, potpisivanjem partnerskog ugovora sa Konzumom krajem 2015. godine, započela višegodišnju saradnju kojom će klijentima ponuditi raznovrsne i jedinstvene proizvode i usluge. Uskoro će se na tržištu pojaviti jedinstven kartični proizvod kao rezultat ove saradnje, a značajniji efekti saradnje očekuju se tokom godine.

Unaprjeđenje poslovanja Sberbank BH ogleda se i u širenju poslovne mreže. Početkom godine je otvorena poslovnica u Travniku, a nedavno je i poslovnica u Sanskom Mostu preseljena na novu, puno adekvatniju lokaciju. Ove aktivnosti Banka poduzima u skladu sa strategijom poslovanja, a s ciljem da približi klijentima i omogući im jednostavnije i brže korištenje bankarskih usluga.

Back To Top