skip to Main Content

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH Gordan Milinić i suradnici posjetili su Agenciju za privatizaciju FBiH gdje su razgovarali sa zamjenikom direktora Dragom Vrbićem i pomoćnikom Fikretom Talićem o Planu privatizacije FBiH za 2016. godinu.

Direktor Milinić je ukratko prezentirao Plan rada FIPA-e za 2016 sa akcentom na već uspostavljenu saradnju sa  ambasadama i privrednim predstavništvima u BiH i  potencijalnim stranim investitorima iz raznih zemalja. Također je spomenuo i predstojeću Međunarodnu investicijsku konferenciju „Sarajevo Business Forum 2016“ (SBF) koja je ove godine spojena sa forumom „Kina  + 16 zemalja JI Evrope“  i biće najveći događaj u jugoistočnoj Europi koji će okupiti više stotina potencijalnih investitora iz cijelog svijeta, i  predstavlja jedinstvenu priliku za ostvarivanje direktnih susreta i kontakata između nosilaca investicijskih projekata i potencijalnih stranih investitora.

Vrbić je u ime Agencije za privatizaciju izrazio punu podršku naporima FIPA da privuče što više stranih investicija u BiH, te predstavio plan  rada Agencije za privatizaciju, kao i predviđenu privatizaciju preduzeća u FBiH u 2016.

Konstatovano je da su ove  dvije institucije na zajedničkom zadatku poboljšanja ekonomske situacije u zemlji, čemu će doprinijeti svaki novi angažman stranih investitora bilo kroz angažman u privatizaciji pojedinih preduzeća u BiH ili kroz  druge oblike investicija, saopštili su iz FIPA-e.

Back To Top