skip to Main Content

U ovom trenutku, koliko je meni poznato, ne vode se bilo kakvi pregovori između Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije u pogledu otplate ratnog duga BiH za prirodni gas niti je po tom pitanju ispred BiH formirano tijelo za pregovaranje – kazao je u razgovoru za Fenu ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, dodajući da je njegov utisak “da se ne radi ništa”.

Ministar Šarović je mišljenja da bi i Republika Srpska (RS) i Federacija BiH trebale formirati stručne timove koji bi bili zaduženi da obnove rad na kreiranju održivog sporazuma o načinu otplate duga.

– Nema druge adrese i bilo bi neozbiljno dalje opstruirati rješavanje ovog pitanja – podvukao je.

Podsjetio je da je u više navrata predlagao da bi od klirinškog novca bilo pametno da jedan dio, 15, 20 procenata, bude odvojen za otplatu duga za gas ali, kako je rekao, “niko ga tada nije čuo…”

– Da smo to učinili, danas bi imali skoro polovinu vraćenog duga i mirno bi pregovarali o ostatku obaveza – kaže Šarović.

Napomenuo je da je tokom proteklih godina bilo više pokušaja, pa čak i formalnih dogovora između entiteta oko otplate duga za gas i udjela svakog od entiteta u ukupnom dugu. Entiteti su, ističe ministar, ključne adrese za dogovor i način otplate ratnog duga za gas, međutim, nažalost, ni jedan međuentitetski dogovor do danas nije uspio.

– Kao što vidite, nema dobre volje za održiv dogovor o vraćanju duga, ali smo se svi ekspresno brzo dogovorili o podjeli ruskih para od kliringa – ističe Šarović.

Za informaciju koju su prenijeli neki mediji da je kompanija “Gas-Res” iz Banja Luke s ruskim “Gazpromom” potpisala ugovor po kojem nema obavezu plaćanja ratnog duga za gas, što znači da preostalih 97,7 miliona dolara duga treba isplatiti Federacija BiH, kaže da nije upoznat o postojanju takvog aranžmana te da nije moguće da se pitanje duga za gas regulira na ovaj način.

– Dio duga se može oprostiti ili otpisati, ali ga ne možete prenijeti na nekog drugog subjekta bez njegove saglasnosti – pojasnio je.

Ministar se osvrnuo i na sastanak održanom krajem marta u Moskvi, u Ministarstvu ekonomskog razvoja Ruske Federacije, kada je, između ostalog, razgovarano je i o izmirenju ratnog duga BiH za gas. Tom prilikom, delegacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH ponudila je ruskoj strani davanje koncesija u oblasti energetike na ime izmirenja ratnog duga za gas.

Međutim, Šarović napominje da sa bosanskohercegovačke strane to nije bila zvanična ponuda već razmatranje opcija za vraćanje duga te provjera spremnosti ruske strane da uzme u obzir i ovu mogućnost.

– Ruska strana ovakvu mogućnost nije odbila, o čemu sam informirao nadležne institucije u BiH – dodao je.

Na sastanku u Moskvi, kaže, ruska delegacija nije na bilo koji način uslovljavala ili insistirala na otplati duga za isporučeni gas već su korektno prenijeli da očekuju da BiH u dogledno vrijeme postigne unutrašnji dogovor i rusku stranu obavijesti o načinu otplate duga.

Šarović je u razgovoru za Fenu također naglasio da je Ruska Federacija ispunila svoje obaveze i u cjelosti isplatila klirinški dug BiH te da smo jedina zemlja kojoj je taj dug isplaćen u gotovom novcu bez umanjenja.

To, istakao je, treba da zahvalimo razumijevanju ruske strane i kvalitetnim pregovorima koji su vođeni sa strane Ministarstva finansija i trezora BiH.

 

(FENA)

Back To Top