skip to Main Content

Sa Pivara

 

Obavještavamo javnost da je Odbor za Kotaciju, dana 08. 08. 2016. godine donio odluku o prijemu vrijednosnih papira (2.105.902 redovnih dionica, oznake: SRPVRK1) emitenta „Sarajevska pivara“ d.d. Sarajevo u Kotaciju Berze, a početak trgovanja za navedenog emitenta prema pravilima za emitente sa Kotacije je 15. 08. 2016. godine.

Back To Top