skip to Main Content

Sarajevo Business Forum (SBF) 2016, vodeća investicijska konferencija u Jugoistočnoj Evropi predstavljen je danas privrednicima u Dubaiju. Prezentaciju SBF- a,  koji je ove godine proširen i  saradnjom sa Vijećem ministara BiH i biznis forumom “Perspektive Kina +16”, organizirala je BBI banka u saradnji sa partnerima iz Dubaija i uz podršku Vlade Dubaija.

„BBI banka putem svog BBI VIP biznis kluba kontinuirano radi na uvezivanju privrednika i otvaranju novih tržišta za naše kompanije. Svake godine na Sarajevo Buisness Forum dolaze investitori iz cijelog svijeta od Amerike, pa do Malezije. Današnja promocija u Dubaiju izazvala je veliku pažnju tamošnjih privrednika. BiH je danas predstavljena kao jedna od najdinamičnijih zemalja u svijetu, koja postaje sve popularnije mjesto za ulaganje i poslovanje. Poslovni ljudi iz zemalja Golfskog zaljeva upoznati su sa našim prednostima kao regiona Jugoistočne Evrope. Prezentirani su prirodni resursi i razvojne mogućnosti u oblasti nekretnina, energije, poljoprivrede, prehrambene indistrije i turizma. Ovaj region stranim investitorima privlačan je i zbog kvalificirane radne snage u kombinaciji s konkurentnom strukturom troškova“, izjavio je Amer Bukvić, direktor BBI banke povodom održavanja prezentacije SBF-a u Dubaiju, najavljujući dolazak velike biznis delegacije na SBF-u 4. i 5. maja u Sarajevu.

Potencijale za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu i region Jugoistočne Evrope  investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prezentirao je Nedim Šahović, savjetnik za prodaju u BBI banci.

“Seminaru je bio odlično posjećen, na njemu je prisustvovalo oko 60 privrednika iz Emirata. Valadala je velika zaintersovanost svih učesnika za potencijale i poslovne mogućnosti u BiH. Mnoge firme su prvi put imale priliku da čuju sveobuhvatnu prezentaciju o svim aspektima biznisa u BiH. Poseban interes izražen je za poljoprivredu i to organasku hranu, distribuciju, logistiku, energiju, tekstilnu industriju. Također bilo je interesa i za uslužnim djelatnostim poput management consultinga. A mnoge firme su  nakon seminara najavile svoj dolazak na SBF,” kazao je Šahović.

Back To Top