skip to Main Content

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) Gordan Milinić razgovarao je sa predstavnikom dijaspore iz Danske, direktorom firme Dan-Bos sa sjedištem u Danskoj i članom Udruženja danske industrije (DI) Kemalom Alispahićem o mogućnosti ekonomske suradnje sa bh. dijasporom u Danskoj.

Alispahić je istakao ovom prilikom da bh. dijaspora u Danskoj broji 20.000 osoba, da je dobro integrirana u dansko društvo, i da veliki broj ljudi posjeduje vlastite firme iz raznih oblasti koje uspješno posluju.

S obzirom na to da je na sastanku istaknuta činjenica da danskih investicija skoro da nema u BiH, Alispahić je naveo da je bh. strana propustila značajne prilike u vrijeme kada je Danska imala ambasadau u BiH za poboljšanje ekonomskih odnosa, te da su određeni danski investitori bili zainteresirani za drvni sektor, ali da uvjeti bh. poslovanja nisu bili prihvatljivi za njihovu planiranu investiciju.

Milinić je predstavio aktivnosti koje FIPA provodi u okviru svojih nadležnosti, sa osvrtom na uspostavljene kontakte sa ciljnim grupama u posljednja tri mjeseca, te istakao potrebu veće suradnje između institucija BiH i bh. dijaspore na svim poljima.

FIPA je spremna za pružanje neophodne pomoći svim potencijalnim stranim investitorima koji žele investirati u BiH, uključujući i bh. dijasporu sa kojom će Agencija jačati suradnju tokom ove godine. Dogovoreno je da se u bh. dijaspori u Danskoj sagledaju mogućnosti za iznalaženje novih  kontakata sa potencijalnim investitorima koji će biti upućeni FIPA-i, i to kako sa poslovnim ljudima iz dijaspore tako i sa Dancima, naročito u sektorima poljoprivrede, turizma i drvne industrije.

 

Back To Top