skip to Main Content

PITANJE: Društvo već dugi niz godina posluje sa gubicima. S obzirom na kontinuirane gubitke, usvojeni su akti o prestrukturiranju, odnosno o obavezi donošenja nove organizacije i sistematizacije, koja bi obezbijedila održivo poslovanje i očuvanje kapitala.

Shodno navedenom, društvo je uz prethodno pribavljene saglasnosti nadležnih organa, te obavljene konsultacije sa sindikatom i vijećem zaposlenika usvojilo novu organizaciju, sistematizaciju i vrednovanje radnih mjesta. U skladu sa članom 107. Zakona o radu, poslodavac je radnicima otkazao ugovor o radu, uz ponudu novog ugovora pod izmijenjenim uslovima, odnosno ponudu ugovora o radu pod nepovoljnijim uslovima (novom organizacijom i sistematizacijom ukinuta su brojna rukovodeća mjesta). Prilikom ponude ovakvih ugovora društvo je vodilo računa da radniku ponudi nove poslove-novo radno mjesto, koji odgovaraju radnikovim dosadašnjim poslovima, stručnoj spremi, dokazanim radnim sposobnostima. Ako to nije bio u mogućnosti, poslodavac je ponudio radniku raspored na poslove koji su manje vrednovani, ali u skladu sa njegovom stručnom spremom i radnim sposobnostima. Društvo je za otkaz ugovora uz ponudu izmijenjenog ugovora o radu, prema odredbama člana 26. Zakona o vijeću zaposlenika tražilo saglasnost Vijeća, dok za ostale radnike nije tražilo saglasnost. Ostali radnici za koje nije tražena saglasnost se pozivaju na član 21., 23., 25. i 26. Zakona o vijeću zaposlenika, te prijete tužbama na način da će tražiti poništenje akata, odnosno odluke o otkazu, uz ponudu izmijenjenog ugovora o radu (nije dobijena saglasnost Vijeća zaposlenika). Da li je društvo bilo u obavezi prilikom otkaza uz ponudu izmijenjenog ugovora o radu za sve radnike tražiti saglasnost Vijeća zaposlenika?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top