skip to Main Content

PITANJE: Da li se obračunava i plaća PDV na troškove koji su nastali u vezi sa podnošenjem tužbe, u slučaju kada obveznik PDV-a potražuje od primaoca dobara ili usluga troškove na osnovu podnošenja tužbe za naplatu potraživanja nastalog po osnovu oporezivog prometa dobara ili usluga tako što primaocu dobra ili usluga zaračunava predmetne troškove (izdavanjem fakture, knjižnog odobrenja i sl.)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top