skip to Main Content

PITANJE: Da li je osoba koja je nosilac stanarskog prava i koja je napravila zamjenu stana na kojem postoji stanarsko pravo 2000. godine, a 2001. godine na osnovu Zakona o stambenim odnosima zaključila ugovor o korištenju stana na kojem postoji stanarsko pravo, propustila rokove za podnošenje zahtjeva za otkup takvog stana na kojem postoji stanarsko pravo? Riječ je o stanu koji je bio u vlasništvu preduzeća koje je privatizirano, a stanove nakon privatizacije preduzeća prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo prodaje općina na čijoj se teritoriji stanovi nalaze.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top