skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Prijedlog prve izmjene Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Vlade Sjedinjenih Američkih Država, koju predstavlja Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Vijeće ministara BiH, koje predstavlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i dalo je ovlaštenje ministrici za ljudska prava i izbjeglice za potpisivanje.

Na ovaj način rok za završetak provođenja sporazuma produžava se s 30. septembra 2018. na 31. decembar 2021. godine, zbog usklađivanja njegovog provođenja s novom USAID-ovom Strategijom razvoja i saradnje s Bosnom i Hercegovinom 2017 -2021. godine.

Riječ je Sporazumu sa USAID-om iz 2015. godine, vrijednim 1.750.000 američkih dolara granta, radi stvaranja funkcionalnijih i odgovornijih institucija i aktera koji rade u interesu građana.

Sredstva su namijenja unapređenju kapaciteta Agencije za ravnopravnost polova BiH za rješavanje rodnog nasilja te unapređenja kapaciteta lokalnih istraživača društvenih nauka za provođenje nezavisnog i savremenog istraživanja u oblasti društvenih nauka, naročito u oblasti ljudskih prava

Back To Top