skip to Main Content

Poljoprivreda Novac

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (RS) u hroničnim je dugovima prema poljoprivrednim proizvođačima u RS-u.

Na to su skrenuli pažnju i iz Glavne službe za reviziju javnog sektora RS-a.

-Zbog nedostatka budžetskih sredstava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a nije do kraja februara ove godine bilo izmirilo dospjele obaveze iz 2015.godine u iznosu od 32.084.908 KM – ukazali su revizori upozoravajući da je time prekršen Zakon o budžetskom sistemu RS-a.

Sve to je uticalo na nerealno iskazivanje stvarnog izvršenja budžeta tekuće godine, kao i izvršenja budžeta u narednoj godini (za koju se, posljedično, ne planiraju izdaci po osnovu izmirenja obaveza iz ranijih godina).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a, Agencija za agrarna plaćanja i Republički hidrometeorološki zavod su iz sredstava za 2015. isplatili iznos od 29.797.495 KM po osnovu prenesenih obaveza iz 2014., koje nisu planirane i iskazane kao izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina.

U vezi s tim, izvršenje budžeta za 2015. nije prezentovano na fer i objektivan način, naveli su reviziji u izvještaju o radu ovog resora u prošloj godini.

Po nalazu revizije vidljivo je da u ovom resoru nije problem samo novac, već i procedure.

U Agenciji za agrarna plaćanja nisu poštovane procedure prilikom obrade zahtjeva definisane Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih poticaja za razvoj poljoprivrede i sela, jer zahtjevi za podsticajna sredstva nisu rješavani u propisanom roku od dva mjeseca od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Nisu poštovane ni procedure definisane Pravilnikom o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima, jer dosije i podnosilaca zahtjeva i zapisnici komisija o odobravanju sredstava poticaja ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju i dokumentovane elemente propisanih kriterijuma.

Takođe, nije dokumentovano da je vršena suštinska i računska kontrola obračuna poticajnih sredstava.

Revizija je utvrdila da su poticajna sredstva za regresiranje dizel goriva za izvođenje proljetnih i jesenjih radova u poljoprivredi u 2015. godini odobravana na osnovu ukupno registrovanih obradivih površina, a ne na osnovu površina na kojima je izvršena jesenja sjetva u 2014. i proljetna sjetva u 2015., kao i za površine na kojima je planirana sjetva strnih žita u prošloj godini, kao i za održavanje postojećih višegodišnjih zasada voćnjaka i vinograda.

 

 

 

Izvor:FENA

Back To Top