skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Reforma javne uprave bila je središnja tema današnjeg razgovora premijera Federacije BiH Fadila Novalića i tima Svjetske banke (SB), na čelu sa šeficom Ureda ove međunarodne institucije za Bosnu i Hercegovinu Tatianom Proskuryakovom.

Kada je riječ o javnoj upravi u Federaciji BiH, kazao je premijer Novalić, uočljivi su nesrazmjeri između broja uposlenih u držvnoj službi u odnosu na broj stanovnika, te između plaća u javnoj upravi i plaća u realnom sektoru. Uz to, evidentna je i neefikasnost javne uprave.

Uvođenje moratorija na zapošljavanje u javnoj upravi je samo protekle godine na razini Federacije BiH donijelo uštede od 13.600.000 konvertibilnih maraka. Pri tome treba istaknuti da se, na federalnoj razini, iz Proračuna za javnu upravu izdvaja 14,6 posto sredstava. Kantoni za te namjene izdvajaju 69 posto, a općine 12 posto njihovih proračunskih sredstava.

Dakle, da je i na ostalim razinama ostvarena ušteda srazmjerna onoj koju je postigla Vlada FBiH, moglo bi se govoriti o najmanje stotinu milijuna ušteđenih konvertibilnih maraka u 2015. godini.

S druge strane, mjere Federalne vlade na poticanju zapošljavanja već daju dobre početne rezultate. Tako je, samo u proteklih desetak dana, Zavodu za zapošljavanje podneseno oko 5.000 aplikacija za korištenje poticaja u zapošljavanju, kazao je federalni premijer.

Stručnjaci Svjetske banke će i u slijedećih nekoliko dana prikupljati pokazatelje bitne za analizu stanja u javnoj upravi. To će poslužiti kao polazište za definiranje mogućih pravaca reforme u ovoj oblasti.

Back To Top