skip to Main Content

Novalic Usaid1

 

Pred nama je puno zajedničkih izazova koje moramo savladati, obostrani je zaključak nakon današnjeg sastanka premijera Federacije BiH Fadila Novalića s delegacijom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u kojoj su bili šef operacija za Evropu i Aziju Thomas O. Melia i direktor Misije u BiH Peter Duffy.

Tokom susreta naglašena je potreba daljeg jačanja saradnje između ove američke vladine agencije i Federalne vlade, te zajedničkog pristupa rješavanju problema.

Premijer Novalić istakao je značaj pomoći koju USAID pruža Bosni i Hercegovini još od 1996. godine, kada je počela realizacija projekata u ekonomiji s ciljem instruiranja kompanija i njihove pripreme za djelovanje u uslovima tržišne ekonomije, uz značajnu materijalnu podršku.

Poseban značaj u današnjim razgovorima dat je provođenju Reformske agende i predaji aplikacije naše zemlje za članstvo u Evropskoj uniji.

Mi smo tu da nastavimo započeti posao i u tome će Bosna i Hercegovina imati našu jaku podršku. Pomoći ćemo vam da pretrčite posljednje kilometre do cilja, od kojih je jedan od najznačajnijih pristupanje Evropskoj uniji.

Želimo podržati svaki stub Reformske agende, ali ukazati i na potrebu stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja za strane investicije i jačanja borbe protiv korupcije u BiH na svim nivoima – istakao je Melia. On je naglasio potrebu regionalnog djelovanja u prezentaciji investicijskih potencijala Bosne i Hercegovine i mogućnosti za otvoreniji pristup tržištu i infrastrukturi za sve strane ulagače.

Direktor Misije Duffy je naveo da će prioriteti djelovanja USAID-a biti pokretanje mreže bh. dijaspore iz cijelog svijeta i njihovo privlačenje da investiraju u BiH, te nastavak projekta FIRMA koji finansijski podržavaju američka i švedska vlada.

Back To Top