skip to Main Content

PITANJE: Član 35. Odluke o kvaliteti tečnih naftnih goriva BiH propisuje da će se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 KM kazniti za prekršaj dobavljač – pravno lice ako kvalitet tečnog naftnog goriva nije u skladu sa ovom odlukom. S druge strane, Zakon o prekršajima RS u član 43. propisuje:

(1) Novčana kazna može se propisati u određenom rasponu ili u fiksnom iznosu.

(2) Novčana kazna za fizičko lice ne može se propisati u iznosu nižem od 30 KM, za odgovorno lice u pravnom licu i preduzetniku u iznosu nižem od 50 KM, a za pravno lice u iznosu nižem od 500 KM.

(3) Za prekršaj propisan zakonom novčana kazna ne može se propisati za fizičko lice u iznosu većem od 10.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu i preduzetniku u iznosu većem od 20.000 KM, a za pravno lice u iznosu većem od 200.000 KM.

(4) Za prekršaj propisan odlukom ili uredbom Vlade, odlukom skupštine grada ili skupštine opštine novčana kazna ne može se propisati za fizičko lice u iznosu većem od 3.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu većem od 5.000 KM, za preduzetnika u iznosu većem od 6.000 KM, a za pravno lice u iznosu većem od 10.000 KM.

(5) Za prekršaje iz oblasti poreza, carina i finansija, novčane kazne se mogu propisati u višestrukom iznosu poreske ili carinske obaveze koja je trebalo da bude plaćena, ili kao procenat ili višestruki iznos vrijednosti robe koja je predmet prekršaja, ali ne u iznosu većem od 200.000 KM.

  1. Da li se Odluka o kvaliteti tečnih naftnih goriva (Službeni glasnik BiH), broj 27/2002 od 23/09/2002, sa svim izmjenama, koja je donesena od strane Vijeća ministara BiH, ima posmatrati kao „odluka Vlade“ u kontekstu člana 43. stav 4. Zakona o prekršajima?
  1. Da li se u konkretnom slučaju trebaju primijeniti ograničenja novčane kazne iz člana 43. stav 4. Zakona o prekršajima (10.000,00 KM za pravno lice i 5.000,00 KM za odgovorno lice – kao fiksno određene maksimalne kazne), a ne odredbe Odluke o kvaliteti koja propisuje novčanu kaznu u iznosu od 20.000,00 KM za pravno lice?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top