skip to Main Content

PITANJE: Društvo je angažiralo studente za rad preko studentskog servisa, na način da je studentski servis izdavao radne uputnice za studente koje društvo angažuje i na temelju istih izdavao fakturu na mjesečnom nivou u kojoj su kao stavke na fakturi navedeni: (1) neto osobna primanja i (2) usluge posredovanja. Radi se o redovnim studentima. Neto osobna primanja su fakturisana bez obračuna PDV-a, a pozivom na član 24. Zakona o PDV-u i člana 27. t b) Pravilnika o primjeni Zakona. Sastavni dio radne uputnice je ugovor u kojem je navedeno (čl. 1) da studentski servis se obavezuje posredovati u zaključivanju ugovora o radu studenata i učenika (odnosno članova servisa) na privremenim i povremenim poslovima kod poslodavca naručitelja posla.

Definirano je također da se naručitelj obavezuje na temelju ovog ugovora doznačiti ostvarenu neto svotu zarade člana za obavljeni posao, uvećanu za 12 % provizija centra; centar članu (tj. studentu) isplaćuje navedeni iznos nakon naplate računa od naručitelja. Jedan član ugovora je vezan za isplatu poreza na dohodak ukoliko prihod koji ostvari student pređe iznos od četiri prosječne mjesečne plaće u FBiH, u skladu s čl. 6. Zakona o porezu na dohodak.

Članarine studentskom servisu je uplatilo društvo za sve studente koje su angažirani na poslovima kod društva. Studentski centar ne zaključuje nikakve ugovore sa studentima. Studenti nakon završetka studija zasnivaju radni odnos s društvom.
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba je definirao posredovanje u zapošljavanju, na način da isto mogu obavljati i pravne osobe, u skladu s ovim Zakonom. Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine Federacije BiH”, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Vlada FBiH je donijela Uredbu o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju kojom je prvobitno bilo propisano da posredovanje u zapošljavanju, u smislu ove Uredbe, obuhvaća sve radnje i mjere poduzete u svrhu povezivanja nezaposlene osobe koja traži zaposlenje, kao i osobe koja traži promjenu zaposlenja, s poslodavcem kojem je potreban zaposlenik radi zaključivanja ugovora o radu ili zaključivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, a izmjenom Uredbe je obrisano sve vezano za zaključivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova; odnosno dopušta se posredovanje samo u vezi zaključenja ugovora o radu. Ono što dodatno smatramo spornim ovdje je da se Zakon odnosi na nezaposlene osobe, a nezaposlenom osobom u smislu ovog zakona se ne smatra osoba koja nije redovan učenik ili student. Kakve su posljedice za društvo u slučaju inspekcije Federalnog inspektorata rada ili Porezne uprave, a u vezi s isplatama u prethodnom periodu, koje nisu oporezovane ni u kom smislu, iako iste nisu isplaćivane studentima, nego studentskom servisu? Da li društvo može retroaktivno zaključiti ugovore o privremenim i povremenim poslovima ili ugovore o djelu sa studentima, te na njih uplatiti pripadajuće poreze i doprinose (iako je neto naknada uplaćena studentskom servisu)? Koji je ispravan način angažovanja studenata, ukoliko moraju imati obaveznu praksu, a društvo želi da im isplati određeni iznos naknade? Koji je ispravan način angažovanja studenata, ukoliko nemaju obaveznu praksu, a društvo želi da im isplati određeni iznos naknade?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top