skip to Main Content

Seminar OKOTBAR Orginal

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da do 5. 2. 2021. godine izvrše  prenos podataka iz fiskalne memorije na server ove uprave u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima. Nakon isteka ovog roka, Porezna uprava će s ciljem sprječavanja manipulisanja podacima o stvarnom prometu, kao i zaštite obveznika fiskalizacije koji uredno ispunjavaju svoje porezne obaveze, izvršiti provjere prenosa podataka na server i protiv svih obveznika koji ne postupe po zakonu i ovom obavještenju poduzeti mjere i sankcije propisane zakonom.
Iz ove uprave podsjećaju porezne obveznike da su dužni evidentirati promet putem fiskalnih uređaja, uredno i blagovremeno kreirati dnevne izvještaje o ostvarenom prometu, voditi knjige ovih izvještaja, te  provjeravati njihov prenos na server Porezne uprave FBiH. Porezna uprava je omogućila poreznim obveznicima da mogu provjeriti javljanje i prenos podataka s fiskalnih uređaja putem e-usluge na web stranici ove uprave (www.pufbih.ba).
Porezna uprava Federacije BiH će od 8. 2. 2021. godine za sve slučajeve neblagovremenog kreiranja i prenosa dnevnih izvještaja na server izricati sankcije propisane Zakonom o fiskalnim sistemima, saopćeno je iz ove uprave.

Back To Top