skip to Main Content
Ministarstvo Finansija FBiH

Pitanje: U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit (član 93.) rečeno je da se porezni poticaj iz člana 37. Zakona ne primjenjuje na novozaposlene radnike za koje porezni obveznik koristi povlastice ili subvencije po osnovu drugih propisa. Kako tumačiti ovaj član u slučaju primljenih subvencija doprinosa, te refundiranih neto plaća po Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa COVID-19, uzimajući u obzir da su u pitanju vanredne i jednokratne okolnosti?

Odgovor FMF: U skladu sa članom 37. Zakona o porezu na dobit propisano je da porezni obveznik ima pravo na porezno priznati rashod u visini dvostrukog iznosa bruto рlаćе isplaćene novoprimljenim zaposlenima ukoliko ispunjava sljedeće uslove, i to: a) trajanje ugovora o radu mora biti najmanje na period od 12 mjeseci sa punim radnim vremenom i b) novoprimljeni zaposleni nije bio zaposlen kod poreznog obveznika ili povezanog lica u prethodnih pet godina.

Nadalje je članom 93. stav (8) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit propisano da porezni poticaj iz člana 37. Zakona se ne primjenjuje na novozaposlene radnike za koje porezni obveznik koristi povlastice ili subvencije po osnovu drugih propisa.

Slijedom navedene odredbe člana 37. Zakona o porezu na dobit o obračunu poreza na dobit kojom je data porezna olakšica kod novog zapošljavanja, mišljenja samo da se ista može koristiti neovisno od odredbi Zakon o ubІažavanju negativnih ekonomskih posljedica koji je subvencionirao obavezne doprinose za već postojeće uposlene, a nije poticao novo zapošljavanje, i ove subvencije ne predstavljaju ograničenja iz odredbe člana 93. stav (8) Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit koja se odnosi na subvencije ili povlastice za novo zapošljavanje.

(Federalno ministarstvo finansija, broj: 05-02-4-170/21-1 od 25.01.2021.godine):

Back To Top