skip to Main Content

Prvo natkriveno parkiralištu za bicikle u Sarajevu je izgrađeno u dvorištu Treće gimnazije, a sutra će učenici i studenti održati promotivnu vožnju biciklima.

Učenici i studenti će sutra voziti bicikle od Nedžarića do Vilsonovog šetališta kao završna aktivnost u okviru projekta pod nazivom “Promocija i poboljšanje upotrebe bicikla u javnom prijevozu za učenike i studente u Kantonu Sarajevo – Biciklom sa manje stresa i prema boljem zdravlju”, najavio je ovo ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović na današnjoj press konferenciji upriličenoj tim povodom.
“Okupljanje biciklista planirano je u 10:30 sati u Nedžarićima kod Studentskog centra, na spoju ulica Bulevar Meše Selimovića i Ante Babića, gdje će im biti podijeljene majice. Start je predviđen u 11:00 sati sa tog mjesta, a cilj je u Vilsonovom šetalištu, u dvorištu Treće gimnazije, oko 11:45 sati. Tu će biti prezentirano i prvo natkriveno parkiralište za bicikle u gradu”, naveo je ministar Kazazović.

Damir Margeta, inžinjer saobraćaja koji je član Radne grupe i UG Giro di Sarajevo je projektovao prvo natkriveno parkiralište za bicikle u Sarajevu koje je finansiralo Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo. Margeta je predložio odgovarajuću lokaciju za postavljanje parkinga.

“Predložili smo Treću gimnaziju zbog njenog vrhunskog saobraćajnog položaja na najvažnijem biciklističkom koridoru, Vilsonovnom šetalištu, te mogućnosti da pored učenika i osoblja škole koji će koristiti parkiralište, što veći broj Sarajlija, šetača i svakodnevnih prolaznika, ima priliku da vidi i upozna ovakav objekat biciklističke infrastrukture. Na taj način se direktno utiče na podizanje svijesti kod građana o biciklu kao prijevoznom sredstvu, a učenicima škole se pruža kvalitetna prijevozna alternativa na putu do škole i mogućnost planiranja svog putovanja”, kazao je Margeta za Klix.ba.

Kako je pojasnio, tehnički, parkiralište ima kapacitet za 10 bicikala i sastoji se od složenog stalka sa 5 A-stalaka, istih onih koje smo prvi puta primjenili prošle godine pri projektovanju i izgradnji parkirališta za bicikle u ulici Čemaluša, i prateće nadstrešnice čija je funkcija zaštiti bicikle od nepovoljnih vremenskih uticaja, prije svega kiše.
“Ovakvo parkiralište je novitet i korak naprijed u projektovanju i građenju biciklističke infrastrukture u Sarajevu i predstavlja svojevrstan model objekat kojeg je moguće replicirati na bilo kojoj drugoj lokaciji na kojoj postoji potreba i prostorni uslovi. Ovom prilikom se želimo zahvaliti Kantonalnom ministarsvu obrazovanja koje je prepoznalo kvalitet rada našeg udruženja na prethodnoj izgradni parkirališta za bicikle u centru grada i ukazalo nam povjerenje, što je za nas bila velika odgovornost, ali i prilika da još jednom opravdamo svoju ulogu najvećeg i najznačajnijeg udruženja sarajevskih gradskih biciklista, čije interese nastojimo odgovorno i profesionalno zastupati”, kazao je inžinjer Margeta.

Izrazio je nadu da će Giro di Sarajevo nastaviti sarađivati sa Ministarsvom obrazovanja, ali i sa drugim ministarstvima Kantona Sarajevo na budućoj izgradnji biciklističkih parkirališta, ali, ako se pokaže mogućnost i potreba, pružiti dostupna znanja pri izgradnji biciklističkih saobraćajnica.

Projekt, u vidu edukativne kampanje, je početkom ove godine pokrenulo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS u saradnji sa ministarstvima saobraćaja i unutrašnjih poslova KS, Fakultetom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo kao i brojnim drugim visokoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te nadležnim kantonalnim ustanovama. Cilj je promocija masovnije upotrebe bicikla kao prijevoznog sredstva među učeničkom i studentskom populacijom i razvijanje saobraćajne kulture, sigurnog i odgovornog ponašanja biciklista u saobraćaju, te podizanja svijesti o lošim navikama i rizičnim ponašanjima koji doprinose narušavanju saobraćajne kulture i nastanku saobraćajnih nezgoda.

“Podaci koje smo prikupili kroz ankete govore da učenici i studenti nedovoljno poznaju saobraćajne propise koji se odnose na učešće biciklista u saobraćaju, da su nezadovoljni dinamikom izgradnje biciklističke infrastrukture, te da 82 posto njih bicikl koristi isključivo u rekreativne svrhe”, istakao je ministar Kazazović i kazao da se vožnji bicikla ne posvećuje dovoljno pažnje te da je neophodno provoditi više edukativnih i preventivnih akcija u ovoj oblasti.

U vezi s tim je ovaj projekt prezentiran i direktorima škola, dekanima fakulteta, općinama i Vladi KS, te je održan niz edukacija za srednjoškolce i studente o značaju vožnje bicikla, izrađeno je idejno rješenje i postavljeno prvo natkriveno parkiralište za bicikle u gradu, a na mapi Kantona su obilježene planirane i izgrađene biciklističke staze, kao i srednje škole i fakulteti, te pristupne površine do njih. Mape su štampane i zajedno sa brošurom o značaju korištenja bicikla će biti dostavljene školama i fakultetima.

Profesor na Saobraćajnom fakultetu Osman Lindov istakao je da je namjera da se ovaj projket širi na području cijelog Kantona Sarajevo, a cilj je između ostalog uticati i na bržu gradnju biciklističkih staza u Kantonu kao i parkirališta za bicikle ispred javnih institucija.

Back To Top