skip to Main Content

Ambasador Islamske Republike Iran u BiH Nj.E. Seyed Hossein Rajabi sa saradnicima posjetio je danas Centralnu banku Bosne i Hercegovine (CBBiH), gdje je razgovarao s guvernerom CBBiH dr. Senadom Softićem.

Iranski ambasador upoznao je guvernera Softića o intenziviranom procesu saradnje IR Iran sa zemljama Evrope i svijeta, nakon ukidanja sankcija ovoj zemlji. IR Iran zainteresovana je za obnavaljanje ekonomske saradnje i s BiH.S tim u vezi, ambasador je informisao guvernera o preprekama na koje IR Iran nailazi u BiH i nakon ukidanja sankcija, spomenuvši da BiH još nije ukinula sankcije ovoj zemlji, te da su prepreke za saradnju i realizaciju mogućih budućih projekata prisutne i u bankarskoj sferi.

Većina iranskog uvoza iz BiH, prije uvođenja sankcija IR Iran, odnosila se na uvoz koksa, kazao je ambasador, te dodao da postoji zainteresovanost ove zemlje za uvoz boksita i za investiranje u sektor turizma. Preduslov buduće saradnje je omogućavanje platnog prometa i bankarskih garancija između potencijalnih partnera iz BiH i IR Iran.

Guverner Softić je istakao da će CBBiH, u okviru svojih zakonskih mogućnosti, učiniti što je potrebno kako bi ekonomska saradnja između dvije zemlje bila omogućena.

Back To Top