skip to Main Content

Novcanik

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za mart/ožujak 2016.godine, u Federaciji BiH, iznosi 845 KM i nominalno i realno je viša za 2,4%, u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za mart/ožujak 2016. godine, nominalno je viša za 1,3%, a realno za 3,2%.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto-plaća po zaposlenom za mart/ožujak 2016. godine, u Federaciji BiH, iznosi 1.292 KM i nominalno i realno je viša za 2,5%, u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena bruto-plaća po zaposlenom za mart/ožujak 2016. godine, nominalno je viša za 1,4%, a realno za 3,3%.

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto i bruto plaći obračunavaju se na osnovu podataka prikupljenih
Mjesečnim istraživanjem o zaposlenima i plaći (Rad-1). Istraživanjem su obuhvaćene pravne osobe svih oblika
vlasništva, tijela državne vlasti svih nivoa, ustanove i druge organizacije, po organizaciono teritorijalnom principu na
nivou općine. U obračun nisu uključene plaće pripadnika odbrane, kao ni plaće zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća isplaćenu plaću za obavljeni rad, kao i naknade plaća po
osnovu radnog odnosa: godišnji odmor, plaćeni dopust, državne praznike i neradne dane utvrđene zakonom,
bolovanja koja isplaćuje poslovni subjekat, plaćeno odsustvo sa posla, zastoje u poslu bez krivnje zaposlenog.

 

Back To Top