skip to Main Content

PITANJE: Pravno lice registrirano sa sjedištem u RS mijenja sjedište i prelazi u FBiH. Dakle, ne radi se o situaciji zatvaranja firme i otvaranja nove, već o situaciji promjene sjedišta. Na koji način se radi prenos računovodstvanih evidencija iz knjiga sjedišta u RS u knjige novog sjedišta u FBiH, te koje su obaveze firme u trenutku presjeka i zvanične promjene u RS, a koje u FBiH? Da li je pravno lice dužno da u RS uradi finansijske izvještaje zaključno sa datumom presjeka i podnese poreski bilans sa datumom presjeka, te u knjige sjedišta u FBiH samo unese preostalu aktivu i pasivu, ili nema potrebe da se isto uradi, nego samo obračuna porez na dobit i uplati ga, bez obaveze da podnosi bilo kakve izvještaje, a prenijeti kompletne knjige za tekuću godinu u knjige novog sjedišta, uključujući i prihode i rashode-budući da se radi o istoj firmi? Dodatno, koji bi bio datum presjeka i prenos stanja u knjigama iz evidencija sjedišta u RS u evidencije sjedišta FBiH, da li je ovaj proces sinhroniziran, odnosno da li posljednji dan evidentiranja računovodstvenih promjena u RS znači da će naredni dan biti prvi dan evidentiranja računovodstvenih promjena u FBiH? Koji dokument izdat od nadležnih organa u RS označava kraj obaveze evidentiranja računovodstvenih promjena u RS i da li je uopće moguće uskladiti datume ovih dokumenata sa datumima novog sudskog rješenja, ID broja itd. izdatim u FBiH? Da li postoje neke specifičnosti vezane za predmetnu situaciju, koje nisu bile dio upita, ali se trebaju uzeti u obzir?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top