skip to Main Content

PITANJE: Kako regulisati odsustva sa posla radnika koji je roditelj malodobne djece do deset godina života, zbog novonastale situacije preveniranja širenja virusa COVID-19?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top