skip to Main Content

PITANJE: Pravno lice je u završnoj fazi izgradnje poslovnog objekta namijenjenog za prodaju naftnih derivata i pratećih djelatnosti, sve djelatnosti će se obavljati na istoj adresi na kojoj pravno lice i sada posluje sa postojećim djelatnostima.

U jednom objektu (u jednom prostoru bez pregrada) su planirane sljedeće djelatnosti:

prodaja naftnih derivata (benzinska pumpa), market (u objektu benzinske pumpe) i kafić (u objektu benzinske pumpe).

Pored benzinske pumpe je izgrađena samouslužna automatska autopraona (funkcioniše po principu automata, ubacivanjem kovanica).

U objektu pored automatske autopraonice planirana je prodaja autoguma sa pružanjem vulkanizerskih usluga, a na spratu ovog objekta je uređeno osam soba za iznajmljivanje (apartmani). Ovaj objekat je u privatnom vlasništvu vlasnika pravnog lica, te će on prizemlje iznajmiti pravnom licu bez naknade za obavljanje djelatnosti prodaje autoguma i pružanje vulkanizerskih usluga.

Pravno lice već ima registrovane podružnice:

  1. Veleprodaja motorna vozila (preko ove fiskalne kase se fakturise prodaju vozila, masina, autoguma, i sl.);
  2. Betonska baza-proizvodnja i prodaja svjeze betonske mase;
  3. Transport i uslužne djelatnosti (preko ove fiskalne kase fakturiše se  transport, izvođenje građevinskih radova, prodaju vozila i mašina koji su u opremi i sl.);
  4. Trgovina na malo (4532 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila), ova podruznica je registrovana, ima svoju fiskalnu kasu, ali trenutno podružnica nije u funkciji (ne radi).

S obzirom na to da postoji više djelatnosti koje nisu srodne, koliko podružnica pravno lice mora još osnovati za obavljanje navedenih djelatnosti?

Dileme su sljedeće:

– u jednom objektu će se obavljati prodaja naftnih derivata, raditi kafić i market, koliko podružnica se mora osnovati, odnosno posjedovati fiskalnih kasa za evidentiranje prometa;

– da li se može postojeća podružnica Trgovina na malo (4532 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila) iskoristiti za maloprodaju autoguma i pružanje vulkanizerskih usluga;

– objekat u kom će se sobe iznajmljivati je u privatnom vlasništvu vlasnika pravnog lica koje su razlike u funkcionisanju ako bi pravno lice iznajmljivalo sobe (vlasnik firme bi iznajmio objekat sa ovim sobama pravnom licu) i opcije u kojoj bi fizičko lice iznajmljivalo sobe u tom objektu;

– samouslužna autopraonica funkcioniše po principu ”automata”, da li je potrebno registrovati podružnicu za autopraonicu, fiskalnu kasu ili samo evidentirati promet radi obračuna PDV-a, a utroške vode i deterdženata knjižiti na troškove?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top