skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik ima kupca za prodaju građevinskog zemlјišta, koje prethodno treba urediti (očistiti od šiblјa i izravnati). Da li će u tom slučaju promet građevinskog zemlјišta podlijegati oporezivanju PDV-om, uz mogućnost ostvarivanja prava na odbitak ulaznog poreza za ulaganja u radove na uređenju zemlјišta?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top