skip to Main Content

PITANJE: Pravno lice, poreski obveznik, je registrovan za pružanje usluge projektovanja, tj. za izradu cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije. Tokom izrade ove dokumentacije, poreski obveznik u ime klijenta plaća administrativne takse. Da li navedeni iznos administrativne takse, poreski obveznik treba uklјučiti u poresku osnovicu za promet usluge koju vrši klijentu, na koju zatim obračunava porez na dodatu vrijednost?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top